OvaQ1 dùng như thế nào?

OvaQ1 dùng như thế nào?

Thưa bác sĩ, qua giới thiệu của người quen và tư vấn của bác sĩ, tôi có ra nhà thuốc mua 1 liệu trình OvaQ1 để uống, xin bác sĩ…